کارآموزان حسابدار موفق

کارآموز
موفق ترین ها
میانگین امتیاز مهارت یابی
وضعیت کارآموز
اتمام/در حال کارآموزی
مهارت حسابداری مالی
انجام امور حسابداری شرکتها
مهارت حسابداری مالیاتی
انجام بدون نقص تکالیف مالیاتی
آماده به کار
مستعد برای استخدام
حسابدار (ازمایشی)
100
در حال کارآموزی
عالی
عالی
بله
خانم همدانی
100
در حال کارآموزی
عالی
عالی
بله
مریم رهنما
100
اتمام کارآموزی
عالی
عالی
بله
اشکان رحمانی
100
اتمام کارآموزی
عالی
خوب
بله
نیلوفر ناصری
100
اتمام کارآموزی
عالی
خوب
بله
زهرا عظیمیان
100
اتمام کارآموزی
خوب
خوب
بله
خلیل ملحمیان گردوان
100
اتمام کارآموزی
عالی
خوب
بله
امیر نوری
100
اتمام کارآموزی
عالی
خوب
بله
یوسف ذبیحی
100
اتمام کارآموزی
خوب
عالی
بله
1 2 3 47