به دوره 21 روزه حسابدار موفق خوش آمدید

قبل از هر چیز بهت تبریک میگم  که قدم اول برای موفقیت در حرفه حسابداری رو برداشتی.

دوستانی که مایل به دریافت نرم افزار جهت سندزنی هستند میتوانند جداگانه سفارش دهند.

اولین کاری که باید انجام بدید اینه که به ترتیب ویدیوهای آموزشی رو به همراه پیوست هر کارگاه دانلود کنید و بعد از اون راهنمای تصویری فعالسازی و باز کردن ویدیوها رو ببینید!(لطفا شماره سریال مربوطه را از کارشناس فروش دریافت کنید)

نکته: قبل از دیدن ویدیوها حتما بخش تئوری هر قسمت رو در نقشه راه حسابداری مطالعه کنید!

لطفا طبق راهنما پیش برید.اگر در جایی به مشکل برخوردکردید با مشاورتون ارتباط بگیرید تا بخش فنی مورد رو بررسی کنند.

محتوای کارگاه ها

لطفا کل فایلها رو دانلود  و طبق ویدیوی(راهنمای فعالسازی) اجرا کنید.

لـوح اول

قسمت 1-1

قسمت 2-1

قسمت 3-1

کارگاه اول:

 • آشنایی با وظایف اولیه حسابداری
 • تسلط بر فرآیند ثبت شرکت و نکات حسابداری مربوطه
 • مهارت ثبت درخواست پلمپ دفاترقانونی و أخذ آن
 • مهارت انجام پیش ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی
 • یادگیری قوانین مالیاتی مربوط به اصل اول از اصول حسابدار موفق

کارگاه دوم:

 • یادگیری اولین تکنیک مالیاتی در شرکتها
 • استخراج اولین گزارش مدیریتی
 • یادگیری شگرد جلب اعتماد مدیریت در روزهای اول کاری
 • بسترسازی تعامل درست با دارایی

ندارد

ورژن سال 99 در حال تولید است….

لطفا کل فایلها رو دانلود  و طبق ویدیوی(راهنمای فعالسازی) اجرا کنید.

لـوح دوم

قسمت 1-2

قسمت 2-2

قسمت 3-2

قسمت 4-2

کارگاه سوم:

 • آشنایی با فرآیند سیستمی شرکتها
 • تهیه فرمهای مورد استفاده در هر واحد
 • تسلط بر فرآیند تنخواه گردان و تکمیل فرم مربوطه
 • آشنایی با مدارک مورد تایید دارایی
 • یادگیری نکات طلایی مالیاتی اصل سوم از اصول حسابدار موفق

کارگاه چهارم:

 • بررسی کدینگ حسابداری شرکت و تحلیل آن
 • کسب مهارت صدور اسناد حسابداری (هزینه،….)
 • یادگیری صفر تا صد سیستم حسابداری با نکات کلیدی
 • کار با مدارک واقعی یک شرکت برای تسلط بر قسمت حسابداری هزینه ها

کارگاه پنجم:

 • آشنایی با فرآیند سیستمی انبار شرکت
 • کسب مهارت ثبت فاکتور خرید و رسید انبار
 • یادگیری صدور اسناد حسابداری واحد انبار
 • یادگیری نکات طلایی مالیاتی مربوط به حسابداری انبار
 • کار با سیستم انبار با مدارک واقعی بصورت کاملا تکنیکال

کارگاه ششم:

 • آشنایی با فرآیند سیستمی واحد فروش شرکت
 • کسب مهارت ثبت فاکتور فروش و برگشتی
 • یادگیری صدور اسناد حسابداری واحد فروش
 • یادگیری نکات طلایی مالیاتی مربوط به حسابداری فروش
 • کار با سیستم فروش با مدارک واقعی بصورت کاملا تکنیکال

کارگاه هفتم:

 • آشنایی با فرآیند سیستمی واحد خزانه داری شرکت
 • کسب مهارت ثبت رسید دریافت،پرداخت در قالب چک،نقد،حواله و …
 • یادگیری صدور اسناد حسابداری واحد خزانه داری
 • یادگیری نکات طلایی مالیاتی مربوط به حسابداری خزانه
 • کار با سیستم خزانه داری با مدارک واقعی بصورت کاملا تکنیکال

دانلود مدارک-حسابداری

دانلود فرم تنخواه

دانلود مدارک-انبار1

دانلود مدارک-انبار2

دانلود مدارک-فروش

دانلود مدارک-خزانه داری

نکته: سال مالی را 98 در نظر بگیرید

سال 97

سال 98

لطفا کل فایلها رو دانلود  و طبق ویدیوی(راهنمای فعالسازی) اجرا کنید.

لـوح سوم

قسمت 1-3

قسمت 2-3

قسمت 3-3

کارگاه هشتم:

 • آشنایی با فرآیند سیستمی واحد حقوق و دستمزد شرکت
 • کسب مهارت عقد قرارداد با پرسنل،ثبت قرارداد و ورود اطلاعات پایه
 • یادگیری نحوه محاسبه مزایا و کسورات با فرمولهای مربوطه
 • آشنایی با مزایای مشمول و غیرمشول در محاسبات قانونی
 • کار با سیستم حقوق با مدارک واقعی بصورت کاملا تکنیکال
 •  

کارگاه نهم:

 • آشنایی با آنتی ویروس حسابداری
 • یادگیری روش کنترل اسناد هزینه
 • یادگیری روش کنترل اسناد خرید و فروش
 • یادگیری روش کنترل خزانه داری با حسابداری
 • تسلط در مغایرت گیری بانکی به صورت دستی و مکانیزه
 • یادگیری روشهای کنترل مانده حسابها و تکنیکهای از بین بردن اشتباهات حسابداری در قسمتهای دیگر
 • آشنایی با نکات مالیاتی مربوط به این بخش

کارگاه دهم:

 • آشنایی با قوانین و جرایم مالیاتی حقوق پرسنل
 • یادگیری استخراج لیست مالیات حقوق و ارسال آن به سامانه سازمان مالیاتی کشور
 • آشنایی با کنترلهای مربوط به این قسمت

کارگاه یازدهم:

 • آشنایی جرایم بیمه ای حقوق پرسنل
 • یادگیری استخراج لیست بیمه به دو روش
 • یادگیری تهیه فایل بیمه و ارسال آن بصورت آنلاین و افلاین
 • یادگیری صدور سند بیمه و پرداخت آن
 • آشنایی با چند نکته طلایی بیمه پرسنل

 

 دارد

سال 97

سال 98

لطفا کل فایلها رو دانلود  و طبق ویدیوی(راهنمای فعالسازی) اجرا کنید.

لـوح چهارم

قسمت 1-4

قسمت 2-4

قسمت 3-4

کارگاه دوازدهم:

 • آشنایی با قوانین ارزش افزوده و جرایم مربوطه
 • یادگیری اجرای بدون نقص ارزش افزوده
 • فرآیند تهیه گزارش-کنترل-مطابقت-ارسال-تایید نهایی

کارگاه سیزدهم:

 • آشنایی با ماده۱۶۹ ق.م.م و جرایم مربوط به معاملات فصلی
 • یادگیری اجرای بدون نقص معاملات فصلی (موضوع ماده ۱۶۹)
 • فرآیند تهیه گزارش-کنترل-مطابقت-ارسال-تایید نهایی
 • نکات طلایی در خصوص به صفر رساندن اشتباهات قسمت فوق

کارگاه چهاردهم:

 • یادگیری عملیات کنترلی پایان سال
 • یادگیری عملیات میدانی پایان سال
 • یادگیری عملیات اصلاحی و تعدیلی پایان سال
 • آشنایی با نکات طلایی اصل هشتم
 • یادگیری عملیات بستن حسابهای موقت (سود و زیانی)
 • یادگیری عملیات بستن حسابهای دائم(ترازنامه ای)
 • آموزش صدور سند اختتامیه و افتتاحیه
 • آموزش تهیه صورتهای مالی
 • یادگیری نکات طلایی اصل هشتم از اصول حسابدار موفق

ندارد

ورژن سال 99 در حال تولید است….

لطفا کل فایلها رو دانلود  و طبق ویدیوی(راهنمای فعالسازی) اجرا کنید.

لـوح چهارم

قسمت 1-5

قسمت 2-5

کارگاه پانزدهم:

 • آموزش تصویری استخراج گزارشات مورد نیاز در تحریر دفاتر کل و روزنامه
 • آموزش تحریر دفاتر و نکات کلیدی مربوطه
 • آشنایی با دلایل ردی دفاتر به صورت کاربردی و جرایم آن
 • آموزش تکمیل ذونکن مالیاتی
 • یادگیری نکات طلایی اصل نهم از اصول حسابدار موفق

کارگاه شانزدهم:

 • آموزش تصویری صفر تا صد تکمیل اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
 • آموزش نکات طلایی مربوط به اظهارنامه عملکرد
 • آشنایی با قوانین و جرایم مربوط به اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

ندارد

1.تکمیل اظهارنامه عملکرد-جدید
 

لـوح ششم

دانلـود

فرمهای پرکاربردی که در محیط کار ممکن است به آنها نیاز داشته باشید.

مدارک سندزنی 98- دانلود کنید

logo-samandehi