خوش آمدید

مالیات اجاره یکی از منابع مالی دولت برای تامین بودجه است که از اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکتها) دریافت میکند.مالکان املاک موظف هستند تا پایان تیر ماه اظهارنامه مربوطه را تکمیل و ارسال کنند تا بر اساس آن مالیات بردرآمد املاک که مالکان املاک اجاره‌ای چه مسکونی و چه تجاری موظف به پرداخت آن هستند محاسبه گردد.نتیجتا توصیه میشود حسابداران و صاحبان ملک  از قوانین، شیوه محاسبه، ضرایب مالیاتی، جرائم و موارد دیگر اطلاعات کافی را به دست آورند.

5/10

مبنای محاسبه مالیات اجاره سال 98

مبنای محاسبه مالیات اجاره،میزان مبلغی است که از مستاجر به صورت ماهانه اخذ میگردد.

قانون مالیات اجاره چی میگه؟

طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای ۷۵٪ از اجاره سالیانه باید مالیات پرداخت شود و ۲۵٪ آن معاف از مالیات است. به طور خلاصه روش محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره به این صورت است که ابتدا اجاره ماهیانه خود را در عدد ۱۲ (تعداد ماه‌های سال) ضرب میکنیم، هزینه استهلاک و تعمیرات ملک تجاری را از آن کسر میکنیم و سپس ۷۵ درصد از آن را محاسبه تا درآمد مشمول مالیات اجاره به دست آید:

{۱۲ ×(اجاره‌بهای ماهیانه)} × ۷۵٪ = درآمد مشمول مالیات سالانه

نرخ(ضریب) محاسبه مالیات اجاره - اشخاص حقیقی

برای محاسبه مالیات بر درآمد املاک اشخاص حقیقی طبق ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم از جدول ذیل استفاده میکنیم:

ضریب مالیاتیمیزان درآمد مشمول
۱۵ درصدتا ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۲۰ درصدبین ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۲۵ درصدبیشتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نکته اول:محاسبه به صورت پلکانی خواهد بود.

نکته دوم :تکلیف برای حسابداران شرکتها

مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ در صورتی که مستاجرین اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید تا پایان ماه بعد، مالیات مربوطه را پرداخت و رسید آن را به موجر ارائه دهند. پس مستاجر اگر شرکت باشد موظف است هرماه این مبلغ را واریز کند و در صورتی که این کار را در موعد مقرر انجام ندهد باید جریمه ماهیانه ای را پرداخت نماید 

محاسبه مالیات اجاره سال ۹۸ - اشخاص حقیقی

ضریب مالیاتی× درآمد مشمول مالیات سالانه = مالیات اجاره

محاسبه مالیات اجاره سال ۹۸ -اشخاص حقوقی

براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی باید مالیات اجاره را با نرخ ۲۵٪ بپردازند. 

25%× درآمد مشمول مالیات سالانه = مالیات اجاره

فرآیند پرداخت مالیات

 مودی یا موجر باید فرآیند ذیل را برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی طی کند:

  1. تکمیل و تسلیم فرم اظهارنامه املاک توسط مالک (مؤدی) به اداره امور مالیاتی از این سایت tax.gov.ir
  2. بررسی اظهارنامه مالیاتی مالک توسط کارشناس امور مالیاتی
  3. صدور برگه تشخیص و ابلاغ به مؤدی
  4. در صورت عدم اعتراض برگ قطعی به همراه فیش پرداخت صادر میگردد

یک مثال از نحوه محاسبه مالیات اجاره

اجاره ماهانه 200 میلیون ریال
مبلغ رهن 900 میلیون ریال

اجاره سالانه :
200.000.000 × 12 = 2.400.000.000

مشمول مالیات :
2.400.000.000 × 75% = 1.800.000.000

اگر موجر حقیقی باشد طبق جدول ماده 131 محاسبه میشود که پله اول 15% ، پله دوم 20% و پله سوم 25%

مالیات پله اول :

500.000.000 × 15% = 75.000.000

مالیات پله دوم:
500.000.000 × 20% = 100.000.000

مالیات پله سوم :
800.000.000 × 25% = 200.000.000

مالیات سالانه :
75.000.000 + 100.000.000 + 200.000.000 = 375.000.000

مالیات ماهانه :
375.000.000 ÷ 12 = 31.250.000

سند حسابداری در دفاتر مستاجر :

هزینه اجاره (بد) 200.000.000
مالیات تکلیفی اجاره (بس) 31.250.000
ح پرداختنی (بس) 168.750.000

 

 

سند حسابداری در دفاتر موجر :

ح دریافتنی (بد) 168.750.000
پیش پرداخت مالیات (بد) 31.250.000
درآمد اجاره (بس) 200.000.000

اگر موجر حقوقی باشد مقطوع 25%

مالیات سالانه :
1.800.000.000 × 25% = 450.000.000

مالیات ماهانه :
450.000.000 ÷ 12 = 37.500.000

سند حسابداری از دیدگاه مستاجر :
هزینه اجاره (بد) 200.000.000
مالیات تکلیفی اجاره (بس) 37.500.000
ح پرداختنی (بس) 162.500.000

سند حسابداری از دیدگاه موجر :
ح دریافتنی (بد) 162.500.000
پیش پرداخت مالیات (بد) 37.500.000
درآمد اجاره (بس) 200.000.000

از وقتی که برای مطالعه این مطلب گذاشتید سپاسگزاریم

مطالب پرکاربرد

در اینستاگرام ببینید

نظر دادن تنها راه برای بهتر شدن مطالب و ارتباطات سازنده است.