ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم و تفسیر آن

چکیده

ماده ۲۴۷ ق. م.م در مورد مالیات دارایی افراد یا سازمانها میباشد.

تفسیر ماده 247 ق.م.م

ماده ۲۴۷ ق. م.م در مورد مالیات دارایی افراد یا سازمانها میباشد. مالیات مستقیم با عنوان مالیات بر درآمد یا عملکرد هم شناخته می‌شود. مالیات‌های مستقیم به‌طور مستقیم بر دارایی فرد،‌ سازمان و مؤسسات تعیین شده و از دارایی فرد یا سازمان دریافت می‌شود. به‌عنوان مثال،‌ اگر شما کارمند شرکت دولتی هستید، مالیات از درآمد شما کسر می‌شود. ناگفته نماند که از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه، مالیات دریافت نمی‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم شامل ۵ باب و ۲۸۲ ماده می‌شود که در این مطلب می‌خواهیم در مورد ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کنیم. اگر شما هم می‌خواهید در مورد ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات کاملی کسب کنید، در این مطلب با ما همراه باشید.

فهرست محتوا

ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱- طبق ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد، برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به‌منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت‌های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره‌های ماده ۲۴۷ از قانون مالیات‌های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم که در تاریخ سوم اسفند ماه سال ۱۳۶۶ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، از تاریخ اول سال ۱۳۶۸ لازم‌الاجرا شده و ماده ۲۴۷ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر در ۲ مورد.

طبق متن قانون، در موارد زیر پرونده امر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تسلیم اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد:

مورد اول: در مورد مؤدیان به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی حداقل ۱۰ درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداخت‌های قبلی ‌پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

مورد دوم: در مورد مأموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رأی که مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از ۲۰ درصد اختلاف داشته باشد. و مأمور تشخیص مربوط ظرف ۱ ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا ‌حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

همچنین لازم به ذکر است که ‌رأی صادر شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی بوده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

آموزش حسابداری  ویژه بازار کار : کلیک کنید

  • تبصره ۱:

چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار گیرد .دو درصد‌ درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه موضوع تبصره ۶        ماده ۲۴۷ به لحاظ اعتراض غیرموجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد.

  • ‌تبصره ۲:

    نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً‌ نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.

  • ‌تبصره ۳:

    در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد .در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان ‌طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

 

سخن پایانی

همان‌طور که گفتیم مالیات مستقیم، بدون واسطه از دارایی فرد، سازمان یا مؤسسه دریافت می‌شود. همچنین از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه، مالیات دریافت نمی‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم، ۵ باب و ۲۸۲ ماده دارد .که در این مطلب در مورد ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردیم.

Subscribe
Notify of
guest

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
پیمان رسولی | بنیان گذار مجموعه اموزش حسابداری (حسابدارشو)

داستان یک آرزو

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی خیلی قوی و کاربردی برای ورود به بازار کار حسابداری وجود داشته باشه تا فارغ التحصیلان این رشته در سراسر کشور خیلی ساده و تکنیکال دغدغه نبود مهارت و تجربه رو در خودشون از بین ببرند و ترس و استرسشون تبدیل به اعتماد به نفسشون بشه .... آن آرزو اکنون "حسابدار موفق" نام دارد.

پیمان رسولی / بنیان گذار حسابدار موفق